Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

FW: Πρθ: Fwd: Το απόλυτο σύνθημα!!!


 
 Το απόλυτο σύνθημα!!!
 
Σε ελεύθερη μετάφραση:
 
   '' Εμείς οι πουτάνες επιμένουμε ότι οι πολιτικοί δεν είναι γιοι μας"
 
 
 
 
 
 
 
 ===========================================================================================
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ!!!
 Αν θελήσεις να προωθήσεις ένα μήνυμα ΔΙEΓΡΑΨΕ όλες τις διευθύνσεις που φανερώνουν από ποιον το έλαβες και ποιοι ήταν οι άλλοι παραλήπτες του.
 ΕΠΙΣΗΣ: αν έχεις πολλούς παραλήπτες, βάλε τις διευθύνσεις των παραληπτών στο πεδίο "Ιδιαίτερη Κοινοποίηση"  (bcc) και όχι στα πεδία "Προς" (to) και "Κοινοποίηση" (cc) έτσι ώστε να μην φαίνεται η διεύθυνση κανενός από τους παραλήπτες.
 Remember to erase sender/receivers of a message when forwarding, in order to protect personal data
Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

FW: People of WalMart…NEW PHOTOS~!!


  

 

  
  
   

I'm sure this gets the Ladies excited! 


 

I guess One Size fits all does NOT apply to Toupee's either!!


 

Where was she during our Neighborhood Scavenger hunt this summer! She has everything that was on my list!

 


Ho-Ho-Holy Crap!! Santa????


 


Thanks to Obamacare- we now have to replenish our own medical supplies on all hospital

stays over 24 hours.

 


Pimp My Santa!


 


Ahhh….Reindeers run on Red Bull….makes total sense now!


 


I'm sure it's just fiiiiiiine to take candy from this guy and sit on his lap
while your parents shop!

 


WTF is it? And WHY the hell is it at Wal-Mart??


 


NO need to exercise anymore- just buy clothing that shows everyone what you WANT to
look like if you were not so fat and lazy.


 


Ghetto Smurfette


 


I never leave home without my Kangaroo and my wallet!(Pretty sure this is a crime against
animals
in at least 39 states??)


 

 

SERIOUSLY???? You have GOT to be KIDDING ME??? I have no words.

 

 

Some lucky kiddo out there has a Grandma and Grandpa all rolled into one!

 


When it's gonna' require a liiiitle more than a just a little Nip and Tuck.

 

 

My Mom always said "If yer gonna' throw a tantrum, you may as well be dusting the floor
while you're down there
!"

 


Now that's a double-scoop of some chocolate asscream!

 

 

What happens if you can manage to keep your Chia Pet alive long enough.

 

 

I feel SO SORRY for this kid when he was HALF his size….think about it for a moment.

 

 

How's that go again??....No shoes, No Shirt….oh, you got suspenders? Well, okay….go on in Bubba….

 


Can't this guy see the hat clearly does NOT match his outfit???

 


Uhm….who is in that much of a hurry to get to Wal-Mart you can't finish dressing? Pants
are in ISLE 5 Granny!!!! GET SOME!
 
 
 
 --
Nispell

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Fwd: iiiiFwd: oo
Fwd: Fw: Fwd: What is the time?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.925 / Virus Database: 271.1.1/4103 - Release Date: 12/25/11 21:34:00


--
Nispell

Fwd: FW: WISHING YOU POLAR BEARS (από τα πολύ καλά !!!)

 

 

 
 


 
 

 
 
WISHING YOU POLAR BEARS


 

WISHING YOU - IN YOUR BUSY
 

LIFESTYLE SOME TIME FOR RELAXATION
 

& REFLECTION ...
 


 


 


 

GOOD SLEEP 
 


 


 

GOOD HEALTH WITH EXERCISE
 


 


 

SOMEONE TO DANCE WITH
 


 


 

A BIT OF ADVENTURE 
 


 


 

GOOD LOOKS 
 


 


 

BUT MOST OF ALL ...
 

I WISH YOU . 
 

LOTS OF BEAR HUGS ..
 


 


 

AND THE BLISS OF REAL LOVE
 


 


 

MANY BLESSINGS COME YOUR WAY TODAY:
 

MAY YOU ALWAYS HAVE
LOVE TO SHARE
 

HEALTH TO SPARE 
 

AND FRIENDS THAT CARE
 


 

BUT WATCH OUT FOR THOSE BLOODY PENGUINS
 


 


 

DO YOU EVER FEEL LIKE DOING THIS TO SOMEONE?
 


 


 

NOW PLEASE FORWARD THIS TO EVERY PERSON YOU CONSIDER A FRIEND

 


   


  


 

 


 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 

 

  

 

 
 
 
 

  
--
Nispell

Fwd: FW: LET CALCUTTA SURPRISE YOU 
 

ART AT IS BEST-WELL DONE AND INOVATIVE

 

NICE MUSIC TOO

 

 

<HRsize=1 width="100%" noshade color="#aca899" align=center>

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2012.0.1901 / Virus Database: 2109/4710 - Release Date: 12/29/11


--
Nispell--
Nispell

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

FW: Street Art


   

  

 

EXCELLENT IMMAGINATIION

Some of these are so darn clever! ....